ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คำวาลุย ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้รับรางวัลอัตราการเติบโตของรถเข้ารับบริการ สำหรับผู้จำหน่ายต่างจังหวัด

บจก. คำวาลุย ออโต้ (ไทยแลนด์)

ได้รับรางวัลอัตราการเติบโตของรถเข้ารับบริการ สำหรับผู้จำหน่ายต่างจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ ระดับ ประเทศ ในการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2559

นางสาว นุชจิรา ธงภักดิ์ ตำแหน่งที่ปรึกษาการขาย

ผ่านการการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานแบบใหม่ (DOS) wave 1

wave 1 คือ 10 ผู้จำหน่าย ที่ MMTh คัดเลือกจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ ลำดับที่ 7 ของประเทศ

ได้รับรางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนนสูงสุดในกลุ่มตลาดขนาดใหญ่ ลำดับที่ 7 ของประเทศ